De Nijmeegse RT - praktijk

praktijk voor remedial teaching

Hoogbegaafdheid

Uw kind is (hoog)begaafd. Het lijkt alsof hij / zij daardoor “de hele wereld aan kan”, maar in de praktijk is dit lang niet altijd het geval. Ook deze kinderen hebben extra zorg nodig om te komen tot een optimaal resultaat.
Zij lopen er bijvoorbeeld nogal eens tegen aan dat ze te weinig uitdaging krijgen, waardoor ze zich gaan vervelen en helemaal niet meer hun best gaan doen op school (onderpresteren). Belangrijk is om samen met het kind te zoeken naar die extra uitdaging en welke lessen gecompact (ingekort) kunnen worden. Dus niet alleen maar méér werk geven, maar ánder werk. Werk waarbij zij op een andere manier kunnen en mogen nadenken.

Of ze worden wel uitgedaagd, maar ze durven of kunnen deze uitdaging niet aangaan omdat ze simpelweg niet hebben geleerd hoe ze dit aan moeten pakken. Doordat ze veel informatie reeds tot zich hebben genomen en vaak het antwoord “gewoon al weten”, hebben ze nog niet geleerd hoe het is om iets te moeten leren. Ze moeten nog “leren iets te leren”. Hoe pak je een taak aan en wat doe je als je het niet weet. Hoe ga je daar mee om. Dat zijn allemaal aspecten die deze kinderen zich vaak nog eigen moeten maken. Zeker belangrijke zaken omdat ze na de lagere school verder uitgedaagd gaan worden op de middelbare school en later mogelijk op de universiteit.

Het werken aan het doorzettingsvermogen kan de aandacht behoeven. Hoogbegaafde kinderen gooien vaak de handdoek in de ring op het moment dat ze iets moeilijk gaan vinden of als ze het idee krijgen dat ze iets niet direct kunnen. Van belang is hier in de rt aan te werken zodat het kind leert door te zetten om tot een bevredigend resultaat te komen.

Voor meer achtergrondinformatie over hoogbegaafdheid verwijs ik naar de site van de landelijke vereniging voor ouders van hoogbegaafde kinderen: www.pharosnl.nl