De Nijmeegse RT - praktijk

praktijk voor remedial teaching

Samenwerking

De Nijmeegse RT-praktijk werkt samen met de volgende professionals

Stipt Leren

Stipt-Leren geeft met veel plezier leer- en gedragsondersteuning aan kinderen van groep 3 t/m 8. Achter Stipt-Leren zit Suzanne Ulijn, een enthousiaste en gemotiveerde leerkracht die de kans heeft gegrepen om individueel leerlingen te begeleiden op zowel leer- en gedragsgebied. Hierin staat niet alleen de vakdidactiek centraal zoals het geven van spelling-, reken- en taallessen of het aanleren van de juiste studievaardigheden. Juist ook de sociaal-emotionele kant vindt zij belangrijk. Zo biedt zij o.a. Rots en Water training en Faalangstreductie training. Het kind zelfvertrouwen geven en weerbaar maken zijn de kanten van de begeleiding die hierin altijd centraal staan.

Stipt leren

Onwijs Advies

Onwijs Advies is een organisatie die zich richt op onderwijsadvies, coaching en diagnostiek. Zij houdt zich onder andere bezig met het versterken van het onderwijs op (zwakke) scholen, hoogbegaafdheid, opbrengstgericht werken, handelingsgericht werken en psychodiagnostisch onderzoek.

Onwijs Advies

De Bloeipraktijk

De Bloeipraktijk is een orthopedagogiekpraktijk die onderzoek en advies biedt bij moeilijkheden in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. De Bloeipraktijk biedt ouders en leerkrachten niet alleen inzicht, maar vooral uitzicht. Door handelingsgericht te werken en concrete adviezen te geven, waarbij de focus ligt op de unieke en positieve eigenschappen van het kind, zijn zij daartoe in staat. Met als doel de ontwikkeling van het kind in de school- en thuissituatie zo optimaal mogelijk te stimuleren. De Bloeipraktijk biedt onderzoek op het gebied van intelligentie, gedrag, onderwijsniveau en prikkelverwerking. Naast individueel onderzoek en advisering biedt De Bloeipraktijk ook psycho-educatie, thema-bijeenkomsten en workshops over thema’s waar je graag meer over wilt weten.

De Bloeipraktijk

Quistet

Soms kunnen leer- of gedragsproblemen op school een signaal zijn dat er méér aan de hand is. Helene van Haren is GZ-psycholoog heeft 15 jaar bij het Centrum Begaafdheidsonderzoek (CBO) aan de Radboud Universiteit gewerkt. Ze is nu werkzaam bij Quistet. De medewerkers van Quistet zijn gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, leren en onderpresteren, en samenhangend (ongeconcentreerd, druk, teruggetrokken) gedrag. Als klant van de Nijmeegse RT-praktijk kunt u gratis en vrijblijvend een gesprek met Quistet krijgen.

De Bloeipraktijk

Kooijman Coaching en Advies

Jan Kooijman is begeleider en trainer van leerlingen, leerkrachten en teams. Zijn achtergrond is leraar basisonderwijs en ambulant begeleider (expertise: gedrag). Op tientallen scholen in het basis- en voortgezet onderwijs heeft hij inmiddels leerlingen, docenten en ouders begeleid. Hierdoor heeft hij een goed beeld van de huidige begeleidingsbehoeften in het onderwijs. Trainingen aan leerlingen kunnen worden aangevraagd door scholen en ouders. Het zijn korte of langere trajecten op maat. Deze vinden meestal plaats in kleine groepjes of op individuele basis, op school of thuis. Jan begeleidt ook leraren met uiteenlopende hulpvragen. De invoering van passend onderwijs vraagt immers veel van de leraar. Expertise van buitenaf kan vaak een welkome ondersteuning bieden.

Kooijman Coaching en Advies
 
Deze site is gemaakt door erikaltink.nl